052/61 59 97, 052/61 59 90

FULL CRUISE AND RIVER SHIP STAFF MANAGEMENT
Selecting and providing crew for all positions in Hotel, Catering, Casino, Entertainment, Deck and Engine departments on cruise and river ships
CRUISE,CASINO AND ENTERTAINMENT STAFF SUPPLY
Select and provide casino, cruise and entertainment staff
YACHT MANAGEMENT
Selecting and providing full yacht crew
TECHNICAL SERVICES
Including Repairs, New Buildings, Dry Docks, Commissioning

3rd engineer

Трети механик за борда на круизен кораб

Търсим да назначим опитни кандидати за позицията трети механик на борда на малък луксозен крузен кораб.

Оферта:

Позиция: Трети механик

Вид на кораб: малък луксозен круизен кораб

Основно месечно възнаграждение: 4 000 USD + надник на час

Продължителност на договора: 5+-1 месеца на кораб / 2+-1 месеца почивка

Пътните разходи се покриват от работодателя.

Дата на назначаване: веднага след одобрение на интервю

Отговорности:

  • Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства
  • Извършва технически прегледи и профилактика на съоръженията
  • Информира главния механик за извършената работа в рамките на работното си време

Изисквания:

  • добро ниво на английски език
  • минимум 2-3год. опит на сходна позиция на борд на кораб
  • валиден STCW сертификат
  • валиден моряшки и международен паспорт
  • валиден сертификат по корабоплаване
  • препоръки от предишни работодатели

Идеалният кандидат трябва да притежава гъвкавост и умение да се справя в критични ситуации и да извършва качествено възложените му задачи.

Ако отговаряте на посочените условия, изпратете ни Вашата автобиография, заедно с споменатите по-горе документи и сертификати. Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Очакваме Вашите кандидатури на e-mail: onboardjobs@abv.bg