052/61 59 97, 052/61 59 90

FULL CRUISE AND RIVER SHIP STAFF MANAGEMENT
Selecting and providing crew for all positions in Hotel, Catering, Casino, Entertainment, Deck and Engine departments on cruise and river ships
CRUISE,CASINO AND ENTERTAINMENT STAFF SUPPLY
Select and provide casino, cruise and entertainment staff
YACHT MANAGEMENT
Selecting and providing full yacht crew
TECHNICAL SERVICES
Including Repairs, New Buildings, Dry Docks, Commissioning

chief engineer

Главен механик за пасажерски кораб

Набираме спешно опитни механици за борда на круизен кораб 35 190 GT с кашацитет от 1 400 пасажери.

Оферта:

Позиция: Главен механик

Вид на кораб: пасажерски круизен кораб

Основно месечно възнаграждение: 8 600 EUR

Вид на договор: ротационен

Продължителност на договор: 3 месеца на кораб/3 месеца почивка

Дата на назначаване: само одобрени кандидати през септември 2017

Отговорности:

  • Контролира и участва в експлоатацията, поддържането и ремонта на оборудването в машинните тделения на кораба
  • Извършва проверки и провежда поддържане и неотложни ремонти на двигатели, машини и спомагателно оборудване

Изисквания:

  • добро ниво на английски език
  • валиден моряшки и международен паспорт
  • опит на подобна позиция на борда на пасажерски кораб
  • валиден STCW 95 сертификат
  • образование за длъжността

Най-добрият кандидат трябва да умее да работи самостоятелно и в екип в напрегнати ситуации и да умее да взема решения сам и под ръководството на капитана на кораба.

Ако отговаряте на посочените условия, изпратете ни Вашата автобиография, заедно с споменатите по-горе документи и сертификати. Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Очакваме Вашите кандидатури на e-mail: onboardjobs@abv.bg