+359 52/61 59 97, +359 52/61 59 90

chief engineer

 

Набираме спешно опитни механици за борда на круизен кораб 35 190 GT с кашацитет от 1 400 пасажери.

 

Оферта:

Позиция: Главен механик

Вид на кораб: пасажерски круизен кораб
Основно месечно възнаграждение: 8 600 EUR
Вид на договор: ротационен
Продължителност на договор: 3 месеца на кораб/3 месеца почивка
Дата на назначаване: само одобрени кандидати през септември 2017
 

Отговорности:

  •  контролира и участва в експлоатацията, поддържането и ремонта на оборудването в машинните тделения на кораба;
  •  извършва проверки и провежда поддържане и неотложни ремонти на двигатели, машини и спомагателно оборудване.

Изисквания:

  •  добро ниво на английски език;
  • валиден моряшки и международен паспорт;
  • опит на подобна позиция на борда на пасажерски кораб;
  • валиден STCW 95 сертификат;
  • образование за длъжността.

Най-добрият кандидат трябва да умее да работи самостоятелно и в екип в напрегнати ситуации и да умее да взема решения сам и под ръководството на капитана на кораба.

Ако отговаряте на посочените условия, изпратете ни Вашата автобиография, заедно с споменатите по-горе документи и сертификати. Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Очакваме Вашите кандидатури на e-mail: onboardjobs@abv.bg