+359 52/61 59 97, +359 52/61 59 90

doctor

 

Търсим подходящ кандидат за позицията Лекар на малък луксозен круизен кораб с VIP британски пасажери. Неговата основна задача е да осигурява професионална медицинска помощ на гостите и екипажа на кораба.

 

Оферта:

Позиция: лекар
Вид на кораба: VIP круизен кораб с 300 пасажери
Основно месечно възнаграждение: 5 000 USD +  %
Вид на договора: ротационен
Продължителност на договора:  3+-1 на кораб / 3+-1 почивка
Пътните разходи се покриват от работодателя.
Дата на назначаване: само одобрени кандидати, през април/май 2017
 

Отговорности:

  •  отговорен за здравното състояние на пасажерите;
  • извършва консултативно-диагностична дейност на пациентите;
  • определя и назначава най-ефективното за всеки отделен случай лечение;
  • борави със специализирана медицинска апаратура.

Отговорности:

  •  отлично владеене на английски език;
  • притежава медицинско образование;
  • предишен опит в медицинската и спешна помощ;
  • притежава сертификат в спешната неотложна помощ;
  • минимум 3год. предишен опит на круизни кораби;
  • валиден STCW 95 сертификат.

Ако отговаряте на посочените условия, изпратете ни Вашата автобиография, заедно с споменатите по-горе документи и сертификати. Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Очакваме Вашите кандидатури на e-mail:onboardjobs@abv.bg