+359 52/61 59 97, +359 52/61 59 90

Second Cook

 

Имаме нужда от специалист – помощник готвач на борда на луксозни кораби на една от най-първокласните компании в света - World Odyssey. Компанията е известна с това, че е част от немското телевизионно предаване “The Dream Ship" и с един от най-богатите опити за корабни круизи по света.

 

Оферта:

Позиция: Помощник готвач
Име на кораб: World Odyssey
Основно месечно възнаграждение:  USD 1 575
Вид на договора: ротационен
Продължителност на договора: 6+-1 месеца на кораб / 3+-1 месеца почивка
Зона на плаване: 2 обиколки по света
Пътните разходи се покриват от работодателя
Дата на назначаване: само одобрени кандидати, през септември 2017
 

Отговорности:

  • почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуци,размразява месо и риба и извършва първична обработка на субпродукти;
  • следи за спазване на технологичните режими за първична обработка на продукти;
  • спазва утвърдената технология за производството на готварска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти;
  • извършва хигиенизиране на помещенията в кухненския бокс, хладилните и складови помещения, машините, съоръженията и посудата;
  • поддържа добро хигиенно  ниво на работното си място;
  • информира за нередности главния готвач.

Изисквания:

  •  отлично владене на английски език;
  • валиден моряшки и международен паспорт;
  • минимум 2-3год. опит на подобна позиция на кораб;
  • диплома за завършено подходящо образование за позицията.

Идеалният кандидат трябва да бъде сигурен, че кухнята е чиста и поддържана по всяко едно време. Също така, едно от най-важните качества на кандидата е владеенето на добра екипна работа и поддръжка на вътрешнофирмени стандарти.

Ако отговаряте на посочените условия, изпратете ни Вашата автобиография, препоръки от предишни работодатели, копие от диплома и споменатите по-горе документи и сертификати. Ще се свържем само с одобрени кандидати!

Очакваме Вашите кандидатури на e-mail: onboardjobs@abv.bg