052/61 59 97, 052/61 59 90

ПРИВЕТСТВАМЕ ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ НА САПКО- С.Е.ЕООД

 

Кандидати които отговарят на всички изисквания и имате необходимия стаж могат да кандидатстват за работа на кораб в съответствие с техните образование и сертифициране.

За да кандидатствате :

- Трябва да сте навършили пълнолетие;

- да владеете на добро ниво английски език ( друг западен език е предимство);

- да имате поне шест месеца стаж на длъжността за която кандидатствате;

- да сте мотивиран и готов да работите в многонационален екип

Необходими документи за кандидатстване:

-       Подробно и коректно попълнена апликационна форма;

-       Подробна автобиография на английски език;

-       Паспортна снимка;

-       Снимка в цял ръст в униформа в работна обстановка или в бизнес облекло на бял фон;

-       Поне две препоръки или работни оценки от последните ви работодатели

-       Копия на диплома за завършено образование преведена на английски език

-       Копия от сертификати и дипломи за квалификации и курсове

-       Копия от международен паспорт

-       Копия на морски документи и сертификати

Всички по-горе изброени документи можете да изпратите на нашите имейл адреси sapkoenchev@abv.bg

или onboardjobs@abv.bg и нашите асистенти ще се свържат с вас за допълнителна информация или

предложения за работа след като разгледат предоставените от Вас документи.

 Разбира се най-добрият начин за кандидатстване с изброените по-горе документи е лично в нашият офис

където можете да получите отговори на всички въпроси които може да имате относно работата и живота на

борда на кораба, както и оферта за длъжност отговаряща на квалификациите,желанията и опита Ви.


САПКО-С.Е.ЕООД се придържа изключително към законовата рампка (Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/ЕС за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и атоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Харедба No 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

САПКО-С.Е. ЕООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на компанията и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент.


Желаем Ви успех!