052/61 59 97, 052/61 59 90

Norwegain BreakdownНастоящи интервюта до края на Юни 2015 за Втори механици, Трети Механици, Ел. Инженери и Електроник Инженери за позиции на корабите на NCL.
Много добро заплащане в USD, договори на ротационен принцип на работа, 3 месеца на борда и 3 месеца ваканция.
Качване след успешно преминаване на интервю с представител на компанията.

Изисква се много добро владеене на английски език, минимум 2 години стаж на длъжността за която се кандидатства в големи круизни компании, валидни документи